Chào mừng bạn đến với website Mầm non 2 Quận 4

Hiệu trưởng

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang

Ngày sinh: 20/9/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đồng Nai

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 39400694

Điện thoại riêng: 0933993361

Email liên lạc: thanhtrangw@yahoo.com.vn

Phó Hiệu trưởng Chăm sóc giáo dục

Đỗ Thị Phương Trâm
Đỗ Thị Phương Trâm

Ngày sinh: 25/4/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng Chăm sóc giáo dục

Điện thoại cơ quan: 39400694

Điện thoại riêng: 0368784148

Email liên lạc: phuongtram1968@yahoo.com.vn