Chào mừng bạn đến với website Mầm non 2 Quận 4

Tập ảnh : Theo công văn 6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 và Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 hướng dẫn về việc tiêm Vắc xin Covid-19 Người đã tiêm mũi 1 vắc xin nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vắc xin dó.

164